SME Winner Group เราคือกลุ่มผู้ให้บริการนำสินค้าของผู้ประกอบการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ได้แก่ บิ๊กซีซุเปอร์เซ็นเตอร์, Spar บางจากรีเทลตามน้ำมันบางจากทั่วประเทศ และ Moderntrade ต่างๆ อย่างมีคุณภาพ

รับผลิต OEM เครื่องดื่ม

 

รับผลิต OEM น้ำสมุนไพร เครื่องดื่มน้ำผลไม้ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม คุณภาพ  พร้อมให้บริการขอ อย.   พร้อมให้บริการขอ ข้อมูลโภชนาการ  พร้อมหาตลาดวางจำหน่าย Modern Trade  สอบถามได้ที่  https://www.zaabuyshop.com/index.php/service-data

รับผลิต OEM น้ำสมุนไพร เครื่องดื่มน้ำผลไม้ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม คุณภาพ

พร้อมให้บริการขอ อย. 

พร้อมให้บริการขอ ข้อมูลโภชนาการ

พร้อมหาตลาดวางจำหน่าย Modern Trade

สอบถามได้ที่

https://www.zaabuyshop.com/index.php/service-data 

 

Contact Info

zaabuyshop.com
47/401 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120

สอบถามโทร
082-5674413

Recent posts

ติดต่อสอบถามโทร

ติดต่อสอบถามโทร 086-3626245

095-6362622, Line: halonuck.k, sopins